Verkkokauppaan tästä

Tuoteryhmät

Tuote-esittelyt

Maalauslaitteet

  • Tarvikkeet
  • Hajoitusilma
  • Korkeapaine
  • Sähköstatiikka
  • 2-komponentti
  • Tiemerkintälaitteet
  • Ilmankostutus
  • Pölynhallinta


Ruiskumaalaus on yleinen tapa levittää pinnoitteita, maalia, lakkaa tai petsiä maalattavalle pinnalle. Ruiskumaalauksen etuja ovat hyvä pinnanlaatu, tasalaatuinen maalikalvo ja menetelmän nopeus. Ruiskumaalausta käytetään useissa käyttökohteissa, mm. automaalaus, puusepänteollisuus, raskas teollisuus (konepajat, metalliteollisuus, laivateollisuus, korroosionesto jne), keramiikkateollisuus ja rakennusmaalaus. Ruiskutettavia aineita on lukematon määrä erilaisia, matalaviskoottisesta petsistä korkeaviskoottiseen korroosioestopinnoitteeseen. Siksi myös ruiskulaitteita on erilaisia ja ohessa eri tekniikoista lisää.

Hajoitusilma

Hajotusilmatekniikassa syötettävä neste pisaroidaan paineilman avulla. Käytetty hajotusilmanpaine on noin 2-4 bar. Maaliruiskutyyppi sekä neste- ja ilmasuutin valitaan käytettävän aineen ja kohteen mukaan. Yleisimmät maaliruiskutyypit ovat yläsäiliöruisku, alasäiliöruisku sekä painesyöttöruisku. Hajotusilmaruiskua kutsutaan toisinaan myös sivuilmaruiskuksi. Yleisin maaliruiskumenetelmä.

Hajotusilmaruiskua käytetään kohteissa, joissa edellytetään erinomaista pinnanlaatua. Hajotusilmaruiskussa voidaan ainemäärää, pisarakokoa ja viuhkanleveyttä säätää. Tämän johdosta hajotusilmaruisku on ensisijainen valinta automatisoiduissa sovelluksissa kuten esimerkiksi maalausrobottia käytettäessä.

Siirtohyötysuhde ilmasuuttimista riippuen n. 40-75%.

Tuotemerkit: DeVilbiss ja Binks

Korkeapaine

Korkeapainetekniikassa syötettävä neste nostetaan 100 – 500 bar paineeseen korkeapainepumpulla ja pisaroidaan hydraulisesti korkeapainesuuttimessa. Korkeapainepumppu, letku, korkeapaineruisku ja suutin valitaan käytettävän aineen ja kohteen mukaan.

Korkeapaineruiskua käytetään kohteissa, jossa vaaditaan paksuja maalikalvoja ja suurta maalausnopeutta sekä käytetään korkean viskositeetin omaavia maaleja. Ainemäärä ja viuhkan leveys määräytyy käytettävän suuttimen mukaan. Korkeapaineruisku on hyvä varustaa kääntöpääsuuttimella, jotta suuttimen puhdistukseen ei menisi kallista työaikaa hukkaan.

Siirtohyötysuhde n. 60%.

Tuotemerkit: Binks, Exitflex ja Asahi

Ilma-avusteinen korkeapaine

Ilma-avusteinen korkeapainetekniikka on ensisijaisesti korkeapainetekniikkaa, missä syötettävä neste nostetaan n. 100 bar paineeseen korkeapainepumpulla ja pisaroidaan hydraulisesti korkeapainesuuttimessa. Hajotusilmalla avustetaan hydraulista hajotusta. Korkeapainepumppu, letkut, korkeapainemaaliruisku ja suutin valitaan käytettävän aineen ja kohteen mukaan.

Ilma-avusteista korkeapainetekniikkaa käytetään kohteissa jossa vaaditaan hyvää pinnanlaatua ja suurta maalausnopeutta. Ainemäärä ja viuhkan leveys määräytyy käytettävän suuttimen mukaan.

Siirtohyötysuhde n. 70%.

Tuotemerkit: Binks ja Exitflex

Sähköstatiikka

Sähköstaattitekniikassa hajotusilmalla, korkeapaineella tai kellolla pisaroitu maalihiukkanen ionisoidaan eli varataan negatiiviseksi ruiskulaitteessa olevan elektrodin avulla. Maalattava kohde tulee olla sähköäjohtava ja maadoitettu. Elektrodin ja maadoitetun kappaleen välille syntyy sähkökenttä, jonka mukaisesti maalihiukkanen hakeutuu kappaleeseen. Normaalisti ohi menevä maali kiertyy kappaleeseen sähköstaattisten voimien ansiosta. Lisäksi varatut maalipisarat hylkivät toisiaan ja muodostavat tasaisen viuhkan. Monimuotoisia kappaleita maalattaessa statiikalla, itse maalaus nopeutuu koska maali hakeutuu varauksen avulla kappaleeseen.

Sähköstaattitekniikkaa käytetään, kun halutaan pienentää ohiruiskutusta ja saada erinomainen pinnanlaatu. Menetelmä soveltuu metallille, puulle ja myös muoville.

Siirtohyötysuhde n. 85%.

Tuotemerkki: Ransburg

2-komponentti

Kaksikomponenttijärjestelmissä perusaine ja kovettaja sekoitetaan automaattisesti halutun seossuhteen mukaisesti. Kaksikomponenttijärjestelmä mahdollistaa juuri oikean ainemäärän sekoittamisen, jolloin hävikki pienenee. Vaativissa sovelluksissa tarvitaan hyvin tarkkaa sekoitussuhdetta ja aina yhtä tuoretta lopputuotetta ettei esimerkiksi kiilto vaihtele, tai kovettuminen häiriydy. Seossuhteen valinta voi olla joko mekaaninen esimerkiksi rattaiden hammaslukuun perustuva tai numeerisesti ohjattuihin servomoottoreihin perustuva. Kaksikomponenttilaitteita käytetään sekä hajotusilma- että korkeapainetekniikaan yhdistettynä. Kaksikomponenttilaitteet soveltuvat myös sähköstatiikkalaitteiden kanssa käytettäviksi.

Tuotemerkki: Binks

Automaalaus

Teollinen maalaus

                  

ETUSIVU      |       AJANKOHTAISTA      |       TUOTTEET     |       PALVELUT      |       YRITYS      |       YHTEYSTIEDOT

Copyright © BBTechnics Oy - All rights reserved.

Site Powered by Whitestone Oy